Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 195369Beschikkingen | aanvraagSluispad 31 te Oosterzee: aanvraag vergunning renoveren van het dak en het verplaatsen van de dakkapel (OV 20200319)

Op 24-jul-2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het renoveren van het dak en het verplaatsen van de dakkapel.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.