Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 195107Beschikkingen | afhandelingIntrekken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, Wanningstraat 9 (zaaknummer 144646-2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft het volgende besluit genomen en verzonden:

een verkeersbesluit inzake de intrekking van het besluit tot reservering van een gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceel

  • Wanningstraat 9, verzonden op 23 juli 2020.

Publicatie van dit verkeersbesluit gebeurt in de Staatscourant van 29 juli 2020.

Het besluit ligt na deze publicatiedatum zes weken ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2 te Zwolle, bereikbaar op telefoonnummer 14038

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na publicatie in de Staatscourant bezwaar maken bij het gemeentebestuur, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.