Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 194752Beschikkingen | afhandelingBesluit omgevingsvergunning OV 20081 Hamonterweg ong. Budel-Schoot (Kadastraal BDL D 5897) verleend

De gemeente heeft op 24 juli 2020 een besluit genomen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer OV 20081 voor denieuwbouw van een woonhuis op locatie Hamonterweg ong. Budel-Schoot (Kadastraal BDL D 5897). De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders vangemeente Cranendonck, postbus 2090, 6020 AB Budel. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website van gemeente Cranendonck, www.cranendonck.nl. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 25 juli 2020 en bedraagt 6 weken. Tijdens deze termijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis.