Gemeenteblad van Hoeksche Waard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoeksche WaardGemeenteblad 2020, 19445Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding Nieuwendijk 2 in Zuid-Beijerland

Op 17 januari 2020 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Nieuwendijk 2 in Zuid-Beijerland. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2020-00094. De melding betreft:

  • het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende materialen

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Voor meer informatiekunt u contact opnemen via info@gemeentehw.nl of telefoonnummer 088 - 647 36 47. Wilt u langskomen dan graag een afspraak maken. dit kan via de website www.gemeentehw.nl.