Gemeenteblad van Overbetuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverbetuweGemeenteblad 2020, 194307Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hemmensestraat 12 te Randwijk

De gemeente heeft op 27 juli 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer HOV-20-1083 voor het aanleggen van een FTTH-netwerk in het buitengebied op locatie Hemmensestraat 12 te Randwijk. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • wwu

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan vergunningzaken Overbetuwe, postbus 11, 6660 AA Elst. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 29 juli 2020 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via omgevingsloket@overbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0481.