Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 194216Beschikkingen | aanvraagDe Vosholen 120 Sappemeer, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00004034

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 

- De Vosholen 120, 9611 TG Sappemeer, voor het uitbreiden van een bakkerij, ingediend 19-04-20.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden Groningen,

Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, Telefoonnummer (0598) 37 37 37.