Gemeenteblad van Overbetuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverbetuweGemeenteblad 2020, 193612Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 64 te Andelst

De gemeente heeft op 24 juli 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer HOV-20-1096 voor het vestigen van een sportschool op locatie Hoofdstraat 64 te Andelst. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan vergunningzaken Overbetuwe, postbus 11, 6660 AA Elst. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 28 juli 2020 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via omgevingsloket@overbetuwe.nl of telefoonnummer 14 0481.