Ingekomen sloopmelding, Weebosch 49 in Bergeijk, verwijderen van asbest van een bijgebouw

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2020-1146

Meldingsdatum: 17 juli 2020

Omschrijving: Weebosch 49 in Bergeijk, verwijderen van asbest van een bijgebouw

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven