Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2020, 193160Beschikkingen | afhandelingGemeente Cuijk– Reguliere Omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor het bouwen van een loods - Graafsedijk 14 Beers nb

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend:

 

Voor: het bouwen van een loods (zaaknr.: Z/20/252349)

Locatie: Graafsedijk 14, 5437 NG Beers nb

 

U kunt de gegevens met ingang van 23 juli gedurende zes weken inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

 

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.