Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 192265Beschikkingen | aanvraagGemeente Beesel - Kennisgeving mer-aanmeldnotitie Sint Lambertusdijk 2a in Reuver en verlengen beslistermijn reguliere procedure

Burgemeester en wethouders van Beesel maken bekend dat zij op 3 juli 2020 een mer-aanmeldnotitie hebben ontvangen. Tevens is besloten voor deze mer-aanmeldnotitie de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Locatie : Sint Lambertusdijk 2a, 5953 TH Reuver

Nieuwe uiterste beslisdatum : 25 september 2020