Aanvraag horecavergunning Steenweg 50 te Utrecht (Piichi)

De burgemeester van de gemeente Utrecht maakt bekend dat hij een aanvraag ten behoeve van eenhorecavergunning heeft ontvangen voor het volgende adres:

 

Steenweg 50 te Utrecht

 

Ons kenmerk: HZ_DH-20-24954

 

Het vestigen van een horeca-categorie C (afhaal)

 

De aanvraag ligt tot en met 24 augustus 2020 ter inzage. Voor het inzien van de aanvraag kunt u een afspraak maken met het horecaloket. U kunt hiervoor mailen naar horecaloket@utrecht.nl

 

Zienswijzen:

 

Tegen de aanvraag kunnen belanghebbenden tot en met 24 augustus 2020 hun zienwijze kenbaar maken.Uw zienswijze kunt u per mail indienen bij de burgemeester van de gemeente Utrecht via bekendmakingen@utrecht.nl. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en adres alsmede de aanvraagwaartegen u uw zienswijze kenbaar wilt maken.

 

Naar boven