Plaatsen terreinhek en poorten Europaweg Zuid 4

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Het plaatsen van een terreinhek en poorten rondom het bedrijfsterrein op het adres Europaweg Zuid 4 in Ritthem (15-07-2020).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven