Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 189795Overige besluiten van algemene strekkingBesluit uitvoering in 2020 Verordening Duurzaamheidslening Purmerend 2019

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

Overwegende dat op 31 januari 2019 de Verordening Duurzaamheidslening gemeente Purmerend 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld welke verordening in werking is getreden op 29 maart 2019

 

Gelet op bepaalde in artikel 4.1, 4.3 en artikel 10 van deze verordening

 

b e s l u i t en :

 

  • 1.

    Een dotatie van € 250.000,-- te doen op de rekening courant nr. 1005 van SVn ten behoeve van het verstrekken van Duurzaamheidsleningen.

  • 2.

    Het kredietplafond te publiceren op de gebruikelijke wijze.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 23 juni 2020,

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

De secretaris,

G. Blom

De burgemeester,

D. Bijl