Gemeente Zeist - Verordening tot 2e wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 april 2020;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de Verordening tot 2e wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2020

Artikel I  

In de tarieventabel onder Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van leges 2020, worden de volgende wijzigingen doorgevoerd.

Artikel II  

 • 1.

  Het tarief in onderdeel 2.3.3.1 van de tarieventabel wordt gewijzigd van € 159,60 in € 312,50;

 • 2.

  De tarieven in de onderdelen 2.3.3.3.1 en 2.3.3.3.2 van de tarieventabel worden gewijzigd van € 199,50 in € 312,50;

 • 3.

  De onderdelen 2.3.4.a.1.1 t/m 2.3.4.a.3.1 komen te vervallen;

 • 4.

  De onderdelen 2.3.4.a.3.2 t/m 2.3.4.a.3.10 worden vernummerd in 2.3.4.a.1.1 t/m 2.3.4.a.1.7;

 • 5.

  De tarieven in de nieuw genummerde onderdelen 2.3.4.a.1.2.1 t/m 2.3.4.a.1.2.6 worden als volgt gewijzigd:

  Tarief oud

  Tarief nieuw

  2.3.4.a.1.2.1

  bij een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 75 m2

  99,80

  312,50

  2.3.4.a.1.2.2

  bij een bruto vloeroppervlakte van meer dan 75 m2, maar niet meer dan 150 m2

  199,60

  625,00

  2.3.4.a.1.2.3

  bij een bruto vloeroppervlakte van meer dan 150 m2, maar niet meer dan 350 m2

  399,20

  1.250,00

  2.3.4.a.1.2.4

  bij een bruto vloeroppervlakte van meer dan 350 m2, maar niet meer dan 1.000 m2

  3.725,00

  2.980,00

  2.3.4.a.1.2.5

  bij een bruto vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m2, maar niet meer dan 2.500 m2

  7.450,00

  5.960,00

  2.3.4.a.1.2.6

  bij een bruto vloeroppervlakte van meer dan 2.500 m2

  14.900,00

  11.920,00

 • 6.

  De tarieven in de nieuw genummerde onderdelen 2.3.4.a.1.3.1 t/m 2.3.4.a.1.3.6 worden als volgt gewijzigd:

  Tarief oud

  Tarief nieuw

  2.3.4.a.1.3.1

  bij een bruto vloeroppervlakte van niet meer dan 75 m2

  99,80

  312,50

  2.3.4.a.1.3.2

  bij een bruto vloeroppervlakte van meer dan 75 m2, maar niet meer dan 150 m2

  199,60

  625,00

  2.3.4.a.1.3.3

  bij een bruto vloeroppervlakte van meer dan 150 m2, maar niet meer dan 350 m2

  399,20

  1.250,00

  2.3.4.a.1.3.4

  bij een bruto vloeroppervlakte van meer dan 350 m2, maar niet meer dan 1.000 m2

  3.725,00

  2.980,00

  2.3.4.a.1.3.5

  bij een bruto vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m2, maar niet meer dan 2.500 m2

  7.450,00

  5.960,00

  2.3.4.a.1.3.6

  bij een bruto vloeroppervlakte van meer dan 2.500 m2

  14.900,00

  11.920,00

Artikel III  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is gelijk aan de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening tot 2e wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2020’.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 09 juli 2020

De raad voornoemd,

mr. J. Janssen,

griffier

drs. J.J.L.M. Janssen,

voorzitter

Naar boven