Gemeenteblad van Castricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumGemeenteblad 2020, 186641Beschikkingen | afhandelingGemeente Castricum, verleende Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Heereweg 114 in Castricum, het brandveiliggebruik Horizon Castricum, verzenddatum 8 juli 2020 WABO1901551

Het besluit en de bijbehorende stukken ligt vanaf 15 juli 2020 zes weken ter inzage.Een belanghebbende kan binnen zes weken na16 juli 2020 een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord Holland,postbus 1621 2003 BR Haarlem. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.