Gemeenteblad van Castricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumGemeenteblad 2020, 186629Beschikkingen | aanvraagGemeente Castricum, verlenging beslistermijn aanvraag Omgevingsvergunning, Heereweg 24 in Castricum het uitbreiden van de woning, verzenddatum 7 juli 2020 (WABO2000968)

De beslistermijn voor deze aanvraag is met zes weken verlengd. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.