Gemeenteblad van Castricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumGemeenteblad 2020, 186604Beschikkingen | afhandelingGemeente Castricum, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Amberlint 24 in Limmen (kavel 10), het bouwen van een woning met bijgebouw, verzenddatum 3 juli 2020 (WABO2000728)

Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.