Gemeenteblad van Castricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumGemeenteblad 2020, 186585Beschikkingen | afhandelingGemeente Castricum, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Amberlint 7 in Limmen (kavel 28), het bouwen van een woning, verzenddatum 15 juli 2020 (WABO2001232)

Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.