Gemeenteblad van Castricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumGemeenteblad 2020, 186553Beschikkingen | afhandeling



Gemeente Castricum, verleende Omgevingsvergunning (regulier), Papenberg nabij Onderlangs 3 in Castricum, het herstel van een duinrel, verzenddatum 15 juli 2020 (WABO2000719)

Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.