Gemeenteblad van Castricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CastricumGemeenteblad 2020, 186470Beschikkingen | aanvraag



Gemeente Castricum, ontvangen aanvraag Omgevingsvergunning, Schinjer 27 in Castricum, het bouwen van een schuur en het plaatsen van een erfafscheiding, datum ontvangst 4 juli 2020 (WABO2001369)

Op deze aanvraag is nog niet beslist. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op de aanvraag. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.