Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2020, 186335Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Hoogerheide - Minckelersweg 41

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend voor:

 

Minckelersweg 41, 4631 HG Hoogerheide

Het bouwen van een garage alsmede het verplaatsen van de uitrit

Verzonden 15 juli 2020

 

Tegen besluiten kunt u (tenzij bij het besluit anders is aangegeven) gedurende 6 weken na de datum van toezending/uitreiking aan de verzoeker, een bezwaarschrift indienen.

Inlichtingen over het maken van bezwaar of het instellen van beroep kunnen worden ingewonnen bij de centrale balie of via www.woensdrecht.nl/bezwaar.

 

Hoogerheide, 22 juli 2020