Gemeenteblad van Woensdrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoensdrechtGemeenteblad 2020, 186283Beschikkingen | aanvraagHoogerheide - Pr. Clausstraat 2 (Verlenging beslistermijn Wabo)

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

 

Pr Clausstraat 2, 4631 LZ Hoogerheide

Het bouwen van een woning

Ontvangen 19 mei 2020

 

Hoogerheide, 22 juli 2020