Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2020, 184858Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Beesel - Mandaatverlening Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen gemeente Beesel 2020

Het college van B&W heeft op 29 juni 2020 mandaat verleend de Operationeel directeur van de werkmaatschappij Winst uit je Woning: Samen inkopen B.V., ten behoeve van het vaststellen en het verlenen van een subsidie op grond van de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen gemeente Beesel 2020.