Gemeenteblad van Veldhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeldhovenGemeenteblad 2020, 183443Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag de beslistermijn met maximaal zes weken hebben verlengd.

 

Zaaknummer

Adres

Voor

Nieuwe uiterste beslisdatum

OV2020-0139

Taling 11

plaatsen overkapping

23-08-2020

OV2020-0151

Zandven 5 (kavel 2)

bouw bedrijfsruimte

03-09-2020

OV2020-0153

Oortlaan 43

plaatsen erfafscheiding

07-09-2020