Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 183428Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen en heeft de beschikking op de hieronder vermelde datum verzonden aan de aanvrager:

 

Het kappen van 11 bomen op diverse locaties:

Hoogezand, Apollo 18, 9602 HM, voor het kappen van 1 spar. Kalkwijk 65, 9603 BC, voor het kappen van 1 lijsterbes. Atlas 6, 9602 NA, voor het kappen van 1 sierpeer. Laan van de sport, 9603 TG, voor het kappen van 1 zuileik. Abraham Kuypersingel thv Gorechtpark, 9602 TA, voor het kappen van 1 es. Tasmanstraat 31, 9601 GR, voor het kappen van 1 berk. Andromeda 40, 9602 MS, voor het kappen van 1 sierkers.

Kolham, Knijpslaan 148, 9615 BJ, voor het kappen van 1 eik.

Meeden, Beneden Veensloot 58, 9651 CL, voor het kappen van 1 populier.

Waterhuizen, Winschoterweg 26, 9609 PD, voor het kappen van 1 berk.

Zuidbroek, Uiterburen 94, 9636 EG, voor het kappen van 1 knotlinde.

Verzonden op 15 juli 2020

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

 

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, Telefoonnummer (0598) 37 37 37.