Gemeenteblad van Veldhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeldhovenGemeenteblad 2020, 183417Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de volgende activiteiten een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Deze aanvragen liggen niet ter inzage. De aanvragen kunt u op verzoek inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

 

Zaaknummer

Ingediend

Adres

Voor

OV2020-0207

07-07-2020

Kempenbaan

realiseren fietsviaduct over A67

OV2020-0208

08-07-2020

Rondeel 21

realiseren van een B&B

OV2020-0209

08-07-2020

Pleintjes 80

plaatsen handelsreclame

OV2020-0210

08-07-2020

Lange Mees 15

realiseren dakopbouw

OV2020-0211

09-07-2020

Oude Kerkstraat 27A

brandveilig gebruik schoolgebouw

OV2020-0212

10-07-2020

Volmolenweg

aanplanten bosplantsoen

OV2020-0213

10-07-2020

Papevoort 12

plaatsen dakopbouw

OV2020-0214

10-07-2020

Weserhof 16

bouwen erker

OV2020-0215

13-07-2020

Berg 60

bouwen achterbouw

OV2020-0216

13-07-2020

Vesting 10

bouwen fietsenstalling

OV2020-0217

14-07-2020

De Run (VHV sectie B, nr. 2804)

plaatsen van schotten

OV2020-0218

14-07-2020

Zandven

bouwen bedrijfspand

OV2020-0219

15-07-2020

Kromstraat 78

realiseren van 2 appartementen