Gemeenteblad van Zoetermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerGemeenteblad 2020, 183235Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Zoetermeer - afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021

Op grond van de Wet Milieubeheer wordt voor het opstellen van de Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021 een samenspraakprocedure (participatieprocedure) gehouden op het niveau van consulteren. Afvalinzameling en daarmee ook de Afvalstoffenverordening raakt ieder huishouden van Zoetermeer. De samenspraak (participatie) informeert alle huishoudens in Zoetermeer en inventariseert ideeën over de Afvalstoffenverordening. De Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021 kent ten opzichte van de huidige Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2019 een aantal wijzigingen:

 • -

  verlaging van de inzamelfrequentie voor de restafvalcontainers van één keer per twee weken naar één keer per vier weken;

 • -

  Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) wordt ook met behulp van PBD-containers ingezameld. Dit gebeurt één keer per vier weken;

 • -

  het wordt inwoners mogelijk gemaakt een gratis extra PBD-container aan te vragen;

 • -

  het wordt de gemeentelijke afvalinzameling toegestaan om afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan te doorzoeken en te verspreiden;

 • -

  de overzichtslijst met huishoudelijke afvalstoffen welke afzonderlijk worden ingezameld is geactualiseerd en in de verordening op een aantal onderdelen aangepast aan het laatste VNG-model voor de afvalstoffenverordening.

Het concept van de Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021 ligt vanaf donderdag 16 juli tot en met 11 september 2020 ter inzage bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis Forum. Ook wij in Zoetermeer nemen maatregelen vanwege het coronavirus. Dit betekent dat de openingstijden van de Omgevingsbalie beperkt zijn. Wilt u langskomen, maak dan eerst online of telefonisch een afspraak. Het concept van de Afvalstoffenverordening 2021 is ook op internet in te zien via www.zoetermeer.nl/afval

Reacties

Gedurende de inzage termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden hun mening over de afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021 kenbaar maken. Reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer, t.a.v. de afdeling projectmanagement. Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer. Reacties kunt u ook versturen per e-mail naar projectenpmv@zoetermeer.nl.

Uw reactie kan leiden tot een aanpassing van de Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021. In het eindverslag, dat wij na afloop van de samenspraakprocedure (participatieprocedure) opstellen, worden uw reacties besproken en kunt u vernemen waarom uw suggestie wel of niet tot een aanpassing van het de Afvalstoffenverordening Zoetermeer 2021 heeft geleid. Dit eindverslag wordt vastgesteld door het college en zal ter kennisgeving verzonden worden aan degenen die hebben gereageerd in het kader van de samenspraakprocedure (participatieprocedure).

Samenspraakverordening (Participatieverordening) 

Als u bent geïnteresseerd in de Samenspraakverordening (Participatieverordening), dan kunt u deze verordening inzien via www.overheid.nl.