Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 180495Beschikkingen | aanvraagBouwen 17 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning verbouwen van kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang naardagbestedingsruimte (OV 20200380)

Op 06-jul-2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het verbouwen van kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang naardagbestedingsruimte.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.