Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 180321Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Omgevingsvergunningvrij bouwen, De Vooruitgang 12, Wervershoof week 29

Voor de volgende aanvraag is geen omgevingsvergunning vereist:

realiseren van een 2-tal airco’s op de woning

 

met verzenddatum 07-07-2020

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar