Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 180303Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Valbrug 1 t/m 55, Medemblik week 29

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

wijzigen van het gebruik naar wonen

 

met verzenddatum 07-07-2020

 

Uiterlijk op 06-08-2020 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.