Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 176663Beschikkingen | aanvraag



Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Achterweg 47 in Hagestein

Op 8 juli 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Achterweg 47 in Hagestein. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0341. De aanvraag betreft het vergroten van de woning en nieuwbouw bijgebouw.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.