Gemeenteblad van Veldhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeldhovenGemeenteblad 2020, 176561Beschikkingen | afhandelingBesluiten op aanvragen omgevingsvergunning

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning een beslissing hebben genomen.

 

Zaaknummer

Verzonden aan aanvrager

Adres

Voor

Verleend / Geweigerd

OV2020-0093

2-7-2020

Hoogepat 59

plaatsen dakopbouw

verleend

OV2020-0117

7-7-2020

Hoogepat 31

verlengen nok en plaatsen dakkapel

verleend

OV2020-0200

7-7-2020

Locht 117

diverse werkzaamheden op een terrein

verleend

 

De besluiten en de bijbehorende stukken kunt u op verzoek inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

 

Tegen deze besluiten kunt u als belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden schriftelijk bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven, voorzien van handtekening, uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van uw bezwaar.

 

Als u bezwaar maakt kunt u ook een voorlopige voorziening (zoals schorsing van het besluit) vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Er moet dan sprake zijn van een spoedeisende situatie. Het is ook mogelijk een dergelijke verzoekschrift digitaal in te dienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.