Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 176320Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Tienhovenseweg 3b in Everdingen

Op 6 juli 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Tienhovenseweg 3b in Everdingen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0337. De aanvraag betreft het aanleggen van een dam en duiker.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.