Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2020, 175999Beschikkingen | aanvraag



2020WB0587 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning

Locatie : Bergsebaan 12a, 4724 SW Wouw

Omschrijving : Omgevingsvergunning voor het realiseren van een pop-up restaurant op het land (After Summer editie)

Registratienummer : 2020WB0587

Publicatiedatum : 10-7-2020

Datum aanvraag : 1 juli 2020

De ingediende aanvraag is in te zien na het maken van een afspraak bij de publieksbalie van het stadskantoor.

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.