Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2020, 175968Beschikkingen | aanvraag2020WB0592 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning

Locatie : Turfberg 26, 4703 HA Roosendaal

Omschrijving : Omgevingsvergunning voor het wijzigen van winkel en kantoren naar 8 appartementen

Registratienummer : 2020WB0592

Publicatiedatum : 10-7-2020

Datum aanvraag : 3 juli 2020

De ingediende aanvraag is in te zien na het maken van een afspraak bij de publieksbalie van het stadskantoor.

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.