Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2020, 175965Beschikkingen | aanvraag2020WB0593 Ingediende aanvraag voor een Omgevingsvergunning

Locatie : Vijfhuizenberg ongenummerd in Roosendaal (perceel tussen Vijfhuizenberg 129 en 131)

Omschrijving : Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw

Registratienummer : 2020WB0593

Publicatiedatum : 10-7-2020

Datum aanvraag : 3 juli 2020

De ingediende aanvraag is in te zien na het maken van een afspraak bij de publieksbalie van het stadskantoor.

U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.