Gemeenteblad van Zwolle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwolleGemeenteblad 2020, 175963Beschikkingen | aanvraagAanvraag Omgevingsvergunning, bouwen werkruimte en veranda onder maaiveld, Grotekreek 29 (zaaknummer Z2020-00008782)

Bij burgemeester en wethouders van Zwolle is het volgende verzoek om omgevingsvergunning ingediend:

Grotekreek 29 ontvangen 5 juli 2020 voor het bouwen van een werkruimte en veranda onder het maaiveld.

U kunt de stukken op het Stadskantoor inzien na een telefonische afspraak met een medewerker van de sectie Vergunningen, bereikbaar op telefoonnummer 14038.

De aanvraag kan op verzoek ook digitaal worden toegezonden. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar omgevingsvergunning@zwolle.nl onder vermelding van het zaaknummer.

Heeft u vragen over de aanvraag of wilt u een zienswijze indienen tegen de aanvraag, dan kunt u bellen met 14038 en, onder vermelding van het zaaknummer, vragen naar de medewerker die de aanvraag behandelt. Deze kan uw vragen beantwoorden en geeft uitleg over de procedure en hoe en wanneer u uw zienswijze kunt indienen. Dat kan per e-mail, brief of mondeling.

In verband met de termijnen waarbinnen een aanvraag moet worden afgehandeld, raden wij u aan om binnen 4 weken na de datum van deze publicatie contact op te nemen als u voornemens bent een zienswijze in te dienen. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming. Uw zienswijze kunt u per mail sturen naar omgevingsvergunning@zwolle.nl. Een brief kan worden gericht aan: afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle