Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2020, 175933Beschikkingen | afhandeling2020WB0385 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken

Locatie : Kade 39, 4703 GA Roosendaal

Omschrijving : Omgevingsvergunning voor het transformeren van een restaurant naar een

appartement en een studio

Registratienummer : 2020WB0385

Publicatiedatum : 10-7-2020