Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2020, 175928Beschikkingen | aanvraagLuddeweersterweg 17 Luddeweer, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00004860

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

 

- Luddeweersterweg 17, 9624 PB te Luddeweer, voor het bouwen van een loods, ingediend op 15 juni 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.