Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 175728Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kerkstraat 29 in Vianen

Op 6 juli 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Kerkstraat 29 in Vianen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0335. De aanvraag betreft het aanleggen van 2 in-/ uitritten.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.