Gemeenteblad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenGemeenteblad 2020, 173691Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning: Nieuwe Kijk In 'T Jatstr 68, 9712 SK Groningen – onderhoud Jantina Tammeshuis (verzenddatum 25-06-2020, dossiernummer 202071674)

Deze verleende vergunning ligt vanaf de dag na de boven genoemde verzenddatum gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen via 14 050 of via het contactformulier op onze site: www.gemeente.groningen.nl/vraag-stellen

Een bericht via de Whats-App is ook mogelijk: 06- 12 82 39 73 (www.gemeente.groningen.nl/bellen-whatsapp)

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen.

De openingstijden van het loket zijn op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur alleen op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via https://eloket.groningen.nl of telefoonnummer 14 050.

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum van deze vergunning. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Groningen, 8 juli 2020

Burgemeester en wethouders