Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 173449Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Gangwerf 14, Twisk week 28

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

vervangen en verhogen van de beschoeiing

 

met verzenddatum 02-07-2020

 

Uiterlijk op 23-08-2020 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.