Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel inzake invoeren parkeerregulering Noordendijk, Oranjelaan, Groenedijk en Nagtegaalplaats, Dr. L. L. Zamenhoflaan;

 

overwegende dat er een gebied vastgesteld dient te worden waar parkeren door vergunninghouders is toegestaan;

 

gelet op de Parkeerverordening Dordrecht;

 

 

B E S L U I T :

 

 

vast te stellen het navolgende

Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht

 

Afdeling I ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

De in artikel 1 van de Parkeerverordening Dordrecht opgenomen definities zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

 

Afdeling II SECTORINDELING

Artikel 2 Sectorindeling

 • 1.

  Alle in het verleden genomen besluiten tot aanwijzing van weggedeelte(n) waar bewoners en bedrijven gevestigd moeten zijn om een vergunning als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening te kunnen aanvragen worden ingetrokken met ingang van de dag na die van de bekendmaking als bedoeld in artikel VI., met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de vergunningen die voor die datum zijn verleend.

 • 2.

  De hieronder aangegeven wegen en weggedeelten met bijbehorende sectorletter zijn de wegen en weggedeelte(n) waar bewoners en bedrijven gevestigd moeten zijn om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning, als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening, voor de betreffende sector.

 

STRAATNAAM

SECTOR

Aardappelmarkt

A

Achterhakkers

C

Achterom

D

Adriaan van Altenastraat

F

Adriaan van Bleijenburgstraat

E

Aert de Gelderstraat

C

Albert Cuypsingel

D

Anthonie Camerlingstraat

F

Arend Maartenshof

D

Augustijnenkamp

D

Azijngang

C

Azijnplaats

C

Bagijnestraat

D

Bagijnhof

D

Belgracht

B

Bellevuestraat

C

Belsteeg

B

Berckepad

E

Bethlehemplein

D

Beverwijcksplaats

D

Beverwijckstraat

D

Biesboschstraat

G

Binnen Kalkhaven

A

Binnen Walevest

A

Blauwpoortsplein

A

Bleijenhoek

A

Blekersdijk

E

Blindenliedengasthuissteeg

D

Bolwerk

A

Bomkade

A

Boogjes

B

Boomstraat

A

Botgensstraat

B

Buddingh'plein

A

Buiten Kalkhaven

A

Buiten Walevest

A

Burgemeester de Raadtsingel (tussen Stationsweg en Dubbeldamseweg Noord)

E

Burgemeester de Raadtsingel (tussen Spuiweg en Rozenhof)

C

Burgemeester de Raadtsingel (tussen Spuiweg en Stationsweg)

D

Chris J. Walsonstraat

G

Christiaan de Wetstraat

F

Clara en Mariahof

E

Cornelis de Wittplaats

E

Cornelis de Wittstraat

E

Cornelis van Beverenstraat

E

Cronjéstraat

F

Damiatebolwerk

A

De la Reystraat

F

De Vereniging

G

De Waag

A

Distelsteiger

A

Doelstraat

A

Dolhuisstraat

B

Draai

C

Drievriendenhof

DD

Dr. L.L. Zamenhoflaan

G

Dubbeldamseweg Noord

E

Dijkstraat

G

Eigenhaard

F

Elfhuizen

D

Engelenburgerbrug

A

Ferdinand Bolsingel

E

Geldelozepad

C

Generaal van der Heijdenstraat

C

Gevaertsweg

G

Godfried Schalckensingel

G

Gravenstraat

A

Groenedijk

G

Groenmarkt

A

Groothoofd

A

Grote Appelsteiger

A

Grote Kalkstraat

A

Grote Markt

A

Grote Spuistraat

D

Grotekerksbuurt

A

Grotekerksplein

A

Hallincqhof

G

Hallincqlaan

G

Haringstraat

D

Havenstraat

C

Heer Heymansuysstraat

A

Hellingen

C

Herman Josinahof

E

Hoefijzerstraat

A

Hof

D

Hof de Vriendschap

F

Hofje de Hoop

C

Hofstraat

D

Hoge Bakstraat

C

Hoge Nieuwstraat

A

Hoogt

C

Hooikade

A

Houthavenplein

G

Houtsteiger

A

Houttuinen

A

Jacobahof

G

Jan Schoutenstraat

E

Johan de Wittstraat (oostzijde, even huisnummers 164, 166, 168, 226-290, 302 en 304)

D

Johan de Wittstraat (oostzijde, overige even huisnummers)

E

Johan de Wittstraat (westzijde, oneven huisnummers)

D

Kasperspad

E

Keizershof

A

Keizershofstraat

A

Kerksteiger

A

Kilwijkhof

C

Kilwijkstraat

C

Kleine Kalkstraat

A

Kleine Spuistraat

B

Knolhaven

A

Kolfstraat (alle even huisnummers, oneven huisnummers 1-147)

D

Kolfstraat (oneven huisnummers 149-217)

DD

Koningin Wilhelminastraat

E

Koninginnestraat

C

Koningspleinhof

G

Korte Breehof

D

Korte Breestraat

D

Korte Engelenburgerkade

A

Korte Geldersekade

A

Korte Kalkhaven

A

Korte Kolfstraat

D

Korte Nieuwstraat

D

Korte Parallelweg

C

Korte Wantijkade

G

Kromhout (tussen Noordendijk en Sint Jorisweg)

G

Kromhout (tussen Sint Jorisweg en Vrieseplein)

E

Kromme Elleboog

DD

Krommedijk (tussen Reeweg Oost en Transvaalstraat)

F

Kruisweghof

E

Kuipershaven

A

Lange Breestraat

D

Lange Geldersekade

A

Lange IJzerenbrugstraat

A

Lange Wantijkade

G

Lastig Eendstraat

D

Latourpad

E

Lenghengang

D

Lenghenhof

D

Lenghenstraat

D

Lijnbaan (oneven Noorderstraat en Biesboschstraat)

G

Lijnbaandwarsstraat

G

Lindenstraat

D

Lombardbrug

A

Lombardstraat

D

Louis Bothastraat

F

Loverstraat

D

Maartensgat

A

Manhuisstraat

A

Marcellus Schampersstraat

G

Mariënbornstraat

A

Marthinus Steynstraat

F

Matena’shof

G

Matena’spad

G

Mattenkade

A

Mattensteiger

A

Matthijs Balenstraat

D

Mazelaarsstraat

A

Meivogelhof

A

Melkpoortje

A

Merwekade

A

Molen de Goliath

G

Molen de Goudvink

G

Molen de Vilder

G

Molen het Fortuin

G

Molenstraat

B

Munt

A

Museumstraat

D

Muys van Holygang

D

Muys van Holystraat

D

Nagtegaalplaats

G

Nicolaas Maessingel

E

Nicolaasdwarsstraat

G

Nicolaasstraat

G

Nieuwbrug

A

Nieuwe Haven

A

Nieuwe Hilstraat

D

Nieuwe Lampetsteeg

D

Nieuwkerksplein

A

Nieuwkerkstraat

A

Nieuwstraat

D

Noordendijk (tussen Noorderbrug en Oranjelaan)

G

Noordendijk (huisnummers 262 en 264)

G

Noordergang

G

Noordersteeg

G

Noorderstraat

G

Noordhoveweg

G

Oranje Vrijstraatplein

F

Oranjelaan (huisnummers 15-119)

G

Oranjelaan (huisnummers 262A-294)

G

Oranjepark

F

Otto Dickeplein

A

Oudenhovenstraat

D

Palingstraat

A

Papeterspad

C

Paul Krugerstraat

F

Pelserbrug

A

Pelserstraat

B

Pompstraat

A

Pottenkade

A

Prins Willem van Oranjehof

G

Prinsenstraat

A

Raamstraat

D

Riedijk

A

Rozenhof

C

Ruitenstraat

B

's Heer Boeijenstraat

A

Samuel van Hoogstratensingel

E

Schoolstraat

A

Schrijversstraat

A

Schuitenmakersstraat

A

Sint Jacobsplein

A

Sint Jorisbrug (huisnummers 2 en 4)

A

Sint Jorisbrug (huisnummers 12-30)

G

Sint Jorisweg

G

Sisarijs of Sarisgang

D

Sledenaarsgang

A

Slikveld

B

Sluisweg

C

Spuiboulevard (noordzijde, oneven huisnummers 7, 11-95, incl. toevoegingen)

DA

Spuiboulevard (noordzijde, tussen Spuibrug en Nieuwe Hilstraat)

D

Spuiboulevard (zuidzijde tussen Spuiweg en Sluisweg, even huisnummers vanaf 298)

C

Spuiboulevard (zuidzijde, tussen Johan de Wittstraat en Spuiweg)

D

Spuiboulevard (zuidzijde, tussen Spuiweg en Sluisweg)

C

Spuiplein

B

Spuiweg (oostzijde, even huisnummers)

D

Spuiweg (westzijde, oneven nummers)

C

Stadhuisplein

A

Statenplaats

D

Statenplein

D

Statenplein (huisnummers 37, 38, 42, 43 en 44 incl. toevoegingen, 49 en 50)

DD

Stationsplein

D

Stationsweg (oostzijde, even huisnummers)

E

Stationsweg (westzijde, oneven huisnummers)

D

Steegoversloot

A

Steenstraat

D

Stek

A

Steltenpad

G

Stoofstraat

D

Stooplaan

G

Suikerstraat

B

Taankade

A

Tolbrug

A

Tolbrugstraat Landzijde

D

Tolbrugstraat Waterzijde

A

Torenstraat

A

Toulonselaan

F

Touwslagersstraat

G

Transvaalstraat

F

Turfsteiger

A

Twintighuizen

C

Van der Kooghplaats

A

Van Godewijckstraat

D

Van Neurenburgpad

G

Van Slingelandtlaan

G

Van Slingelandtshof

D

Van Strijsingel

C

Varkenmarkt

A

Veersteiger

A

Venloostraat

A

Verlengde Schoolstraat

A

Vest (huisnummers 120, 122, 126, 128, 130, 136, 138, 140-150, 152-155, 157, 160 en 162 inclusief toevoegingen)

DD

Vest (tussen Johan de Wittstraat en Steegoversloot)

D

Vest (tussen Stek en Steegoversloot)

A

Veststraat

A

Viermolenspoort

G

Visbrug

A

Vismarkt

A

Visstraat

D

Vlak

A

Vleeshouwersstraat

A

Voorstraat

A

Vrankenstraat

A

Vredehof

G

Vriesepark

E

Vrieseplein

E

Vriesepoortshof

E

Vriesestraat

D

Vrieseweg (tussen Vrieseplein en Sumatraplein)

E

Warmoezierspad

E

Waterbeekstraat

E

Weeshuisplein

A

Weeshuisstraat

A

Wijnbrug

A

Wijngaardstraat

A

Wijnstraat

A

Wilgenbos

C

Wilhelminastichting

E

Willem Dreeshof

D

Wolwevershaven

A

Zakkendragersstraat

A

Zomerhof

C

 • 3.

  Het voorgaande artikel is niet van toepassing voor die wegen en weggedeelten waarvoor gebiedsgebonden uitvoeringsregels zijn vastgesteld, tenzij in de betreffende uitvoeringsregels anders is bepaald.

 • 4.

  De hieronder per sector aangegeven wegen en weggedeelten zijn de wegen en weggedeelte(n) waar bewoners en bedrijven die beschikken over een vergunning, als bedoeld in artikel 1 van de Parkeerverordening, onder gebruikmaking van deze parkeervergunning kunnen parkeren op de daartoe aangegeven parkeerplaatsen.

Sector A:

Aardappelmarkt

Korte Geldersekade

Sledenaarsgang

Binnen Kalkhaven

Korte Kalkhaven

Steegoversloot

Binnen Walevest

Kraansteiger

Stek

Blauwpoortsplein

Kuipershaven

Taankade

Bomkade

Lange Geldersekade

Torenstraat

Boomstraat

Maartensgat

Van der Kooghplaats

Botermarkt

Mariënbornstraat

Varkenmarkt

Buddingh'plein

Mattenkade

Verlengde Schoolstraat

Buiten Kalkhaven

Mazelaarsstraat

Vest

Buiten Walevest

Merwekade

Veststraat

Doelstraat

Nieuwbrug

Vismarkt

Gravenstraat

Nieuwe Haven

Vlak

Grote Markt

Nieuwkerksplein

Voorstraat

Grotekerksplein

Nieuwkerkstraat

Vrankenstraat

Heer

Otto Dickeplein

Weeshuisplein

Heymansuysstraat

Parkeerterrein

Weeshuisstraat

Hoge Nieuwstraat

Steegoversloot

Wijngaardstraat

Hooikade

Riedijk

Wijnstraat

Houttuinen

Samuel Dasberghof

Wolwevershaven

Keizershof

Schoolstraat

Zwartekoor

Knolhaven

Schuttershof

 

Korte

Sint Jacobsplein

 

Engelenburgerkade

Sint Suraplein

 

 

Sector B:

Boogjes

Parkeergarage

Suikerstraat

Botgensstraat

Spuihaven

 

Kleine Spuistraat

Slikveld

 

 

Sector C:

Achterhakkers

Generaal van der

Korte Parallelweg

Aert de Gelderstraat

Heijdenstraat

Papeterspad

Azijnplaats

Havenstraat

Rozenhof

Bellevuestraat

Hellingen

Sluisweg

Burgemeester de

Hoge Bakstraat

Twintighuizen

Raadtsingel

Hoogt

Van Strijsingel

Draai

Kilwijkstraat

 

Geldelozepad

Koninginnestraat

 

 

Sector D:

Albert Cuypsingel

Korte Breehof

Oudenhovenstraat

Augustijnenkamp

Korte Breeplaats

Parkeerterrein

Bagijnhof

Korte Nieuwstraat

Blekershof

Bethlehemplein

Lange Breestraat

Parkeerterrein

Beverwijcksplaats

Lenghengang

Steegoversloot

Beverwijckstraat

Lombardstraat

Spuiboulevard

Burgemeester de

Matthijs Balenstraat

Spuiweg

Raadtsingel

Museumstraat

Stationsweg

Dwarsgang

Muys van Holystraat

Van Godewijckstraat

Johan de Wittstraat

Nieuwe Hilstraat

Vest

Kolfstraat

Nieuwstraat

 

 

Sector DA:

Parkeergarage

Achterom

 

Sector D D :

Parkeergarage

Drievriendenhof

 

Sector E:

Adriaan van

Ferdinand Bolsingel

Samuel van

Bleijenburgstraat

Herman Josinahof

Hoogstratensingel

Berckepad

Jan Schoutenstraat

Sint Jorisweg

Blekersdijk

Kasperspad

Stationsweg

Burgemeester de

Koningin

Vrieseweg

Raadtsingel

Wilhelminastraat

Warmoezierspad

Cornelis de Wittstraat

Kromhout

Waterbeekstraat

Cornelis van

Latourpad

 

Beverenstraat

Nicolaas Maessingel

 

Dubbeldamseweg

Parkeerterrein

 

Noord

Blekershof

 

 

Sector F:

Adriaan van

Eigenhaard

Oranjepark

Altenastraat

Hof de Vriendschap

Paul Krugerstraat

Christiaan de

Krommedijk

Toulonselaan

Wetstraat

Louis Bothastraat

Transvaalstraat

Cronjestraat

Marthinus Steynstraat

 

De la Reystraat

Oranje Vrijstraatplein

 

 

Sector G:

Ameliahof

Kunstminplaats

Noordendijk

Biesboschstraat

Lange Wantijkade

Noordergang

Chris J. Walsonstraat

Lijnbaan

Noordersteeg

Dr. L.L. Zamenhoflaan

Lijnbaandwarsstraat

Noorderstraat

Gevaertsweg

Marcellus

Noordhoveweg

Godfried

Schampersstraat

Oranjelaan

Schalckensingel

Matena'shof

St. Nicolaasstraat

Groenedijk

Matena'spad

Steltenpad

Hallincqlaan

Molen de Goudvink

Stooplaan

Hoekstraat

Molen de Vilder

Van Neurenburgpad

Houthavenplein

Nagtegaalplaats

Van Slingelandtlaan

Koningspleinhof

Nicolaasdwarsstraat

Viermolenspoort

Kromhout

Nicolaasstraat

Vredehof

 

Afdeling III OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 3 Intrekking vorige besluiten

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit wordt het besluit "Aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht" van 1 juli 2017 ingetrokken.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2020.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht".

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 23 juni 2020.

Het college van Burgemeester en Wethouders

J. Scholten, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester

Bijlage 1 Plattegrond sectorindeling parkeervergunningen

- - - - - -

 

Naar boven