Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 173153Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verleende omgevingsvergunning, Gedeputeerde Laanweg, Dijkgraaf Grootweg en Cornelis Kuinweg , Andijk week 28

aanleggen van een drukriool over tracé van circa 1,5 km en een rioolgemaal

met verzenddatum 02-07-2020

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.