Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 173080Beschikkingen | aanvraagOntwerp omgevingsvergunning Bijltjeshof 1B-15 te Medemblik (gemeente Medemblik)

 

 

Burgemeester en wethouders zijn van plan mee te werken aan:

 

• Het realiseren van een appartementengebouw met 14 appartementen op de locatie Bijltjeshof 1B-15 te Medemblik.

 

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken kunt u vanaf vrijdag 10 juli 2020 zes weken inzien in het gemeentehuis aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum.

 

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 45, 1687 ZG Wognum). Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Omgevingszaken via (0229) 85 60 00.

 

U kunt uw zienswijze niet per e-mail indienen.