Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 172739Beschikkingen | aanvraagMeer van Eysinga 25 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning realiseren van een recreatiewoning op kavel 25 op Meer van Eysinga (OV 20200377)

Op 02-jul-2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor deze locatie. Het gaat om het realiseren van een recreatiewoning op kavel 25 op Meer van Eysinga.

Nadere informatie

De aanvraag ligt niet ter inzage. Er kan dan ook geen zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekendgemaakt.

Wilt u meer weten? Bel de gemeente: telefoonnummer 14 05 14.