Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 172708Beschikkingen | afhandelingWesterse Dijk 1 te Delfstrahuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning oprichten van een vrijstaande bedrijfswoning (OV 20200130/5008815)

Op 29 juni 2020 is de beslistermijn van deze aanvraag verlengd met maximaal zes weken. De uiterste beslisdatum is nu 14 september 2020. De aanvraag betreft het oprichten van een vrijstaande bedrijfswoning.

Tegen een besluit tot het verlengen van de beslistermijn is in principe geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).