Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2020, 171949Overige besluiten van algemene strekkingUitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 en 9 van de vigerende Verordening Parkeerbelastingen Purmerend;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Parkeerbelastingen Purmerend 2020:

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1.

  Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de vigerende Verordening Parkeerbelastingen Purmerend.

 • 2.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   Parkeerduur: de tijd die geparkeerd mag worden op een parkeerapparatuurplaats.

  • b.

   Belparkeren: is het in werking stellen van de parkeerapparatuur met behulp van een mobiele telefoon of op een andere door de serviceprovider geaccepteerde methode, of op een andere in het maatschappelijk en economisch verkeer geaccepteerde methode om achteraf aan de betaalplicht te kunnen voldoen.

  • c.

   Serviceprovider: de serviceprovider verzorgt de registratie van parkeerrechten op kenteken voor belasting­plichtigen bij het ServiceHuis Parkeer- en Verblijfsrechten, de landelijke voorziening voor het vastleggen en ontsluiten van parkeer- en verblijfsrechten.

Artikel 2 Locaties en voorwaarden parkeerapparatuurplaatsen

 • 1.

  De parkeerplaatsen in de volgende straten, straatgedeelten en parkeerterreinen zijn aangewezen als plaatsen waarop parkeren tegen betaling van belasting is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

   

  Tijdstip parkeerbelasting

  Nr.

  Locatie

  Plaatsaanduiding

  maandag t/m donderdag

  vrijdag (koopavond)

  zaterdag

  1.

  Wijk: Centrum

   

   

   

   

  Achterdijk

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Bierkade

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Beemsterburgwal

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Emmakade

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Gedempte Singelgracht

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Gedempte Where

  Het parkeerterrein ter hoogte van de Gedempte Where 1 inclusief de parkeervakken parallel aan de Where.

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Hoornsebuurt

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Houttuinen

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Kanaalkade

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Kanaalschans

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Kanaalstraat

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Kanaalstraat parkeerterrein

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Liduinatuin

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Looiersplein

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Molenplantsoen

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Nieuwstraat

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Oude Vismarkt

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Parkeerterrein Schapenmarkt

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Plantsoengracht

  Het parkeerterrein bij de oude begraafplaats/Bolwerk

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Plantsoenstraat

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Schipperspad

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Slotplein

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Tuinhof

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Tramplein

  Ter hoogte van Tramplein 5

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Venediën

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Wagenbeurs

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Weerwal

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Westerstraat

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Whereplantsoen

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  2.

  Wijk: Zuiderpolder/Bloemenbuurt

   

   

   

   

  B. Nieuwentijtstraat

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Beukenstraat

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Brantjesoever

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Esdoornstraat

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Herengracht

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Fresiastraat

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Hyacintenstraat

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Julianaplein

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Julianastraat

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Kastanjelaan

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Oranjestraat

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Populierenstraat

  Incl. parkeerterrein achter het gemeentehuis

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Purmersteenweg

  Incl. parkeerterreinen hoofdingang gemeentehuis

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Stationsweg

  Incl. parkeerterrein

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Vooruitstraat

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  09:00-21:00

  Wilhelminalaan

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Wolthuissingel

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  3.

  Wijk: De Gors

   

   

   

   

  Ilpendamstraat

  09:00-18:00

  09:00-18:00

  Jisperstraat

  09:00-18:00

  09:00-18:00

  Katwoudestraat

  09:00-18:00

  09:00-18:00

  Markerkade

  09:00-18:00

  09:00-18:00

  Purmerweg

  09:00-18:00

  09:00-18:00

  Rijperhof

  09:00-18:00

  09:00-18:00

  Waterlandlaan

  Beide zijden van de parallelweg, ter hoogte van Waterlandlaan 40 (bibliotheek)

  09:00-18:00

  09:00-18:00

  Waterlandplein

  Parkeerterreintje ter hoogte van Waterlandplein 5

  09:00-18:00

  09:00-18:00

  Zeevangstraat

  09:00-18:00

  09:00-18:00

  4.

  Wijk: Hazepolder

   

   

   

   

  Hugo de Grootstraat

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Kanaaldijk

  Huisnummers 11 t/m 48

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Neckerstraat

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Schaepmanstraat

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Thorbeckekade

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Troelstraplein

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  5.

  Wijk: Weidevenne

   

   

   

   

  Wales

  De Parkeerplaatsen voor het gebouw ‘Heel Europa’ tussen Wolgalaan en Melkweg.

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Wales

  Uitsluitend de noordzijde van Wales ter hoogte van de parkeerplaatsen voor het appartementencomplex Ponte Vecchio

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Mont Saint Michel

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  6.

  Wijk: Wagenweggebied

   

   

   

   

  Chris Lanooystraat

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Lambertus Huisengastraat

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Overweerse Polderdijk

  Het gedeelte tussen Hoornselaan en Schipperslaan

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Plateellaan

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Prinsenhof

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Toon Dupuisstraat

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Veilinghof

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Wagenweg

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Wagenweg

  Parkeerterrein Wagenweg 12

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Wherekant

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

  Wherekant

  Parkeerterrein Wherekant 30

  09:00-18:00

  09:00-21:00

  09:00-18:00

 • 2.

  Het parkeren op de wegen, terreinen en weggedeelten als bedoeld in artikel 2 lid 1 is slechts toegestaan met inachtneming van het tijdstip en de wijze waarop die zijn aangegeven op de parkeerkaart dan wel op of bij de parkeerapparatuur.

 • 3.

  Het gestelde in lid 1 is niet van kracht op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Eerste Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.

Artikel 3 Parkeertarieven

De parkeertarieven voor de locaties zoals vermeld in artikel 2 lid 1van dit besluit zijn opgenomen in de tabel van tarieven behorende bij de vigerende ‘Verordening Parkeerbelastingen Purmerend’.

 

Artikel 4 Wijze van betalen

 • 1.

  Op de in artikel 2 lid 1 bedoelde parkeergelegenheid dient direct bij de aanvang van het parkeren de parkeerbelasting te worden voldaan.

 • 2.

  De parkeerbelasting kan worden voldaan door het in werking stellen van de parkeerapparatuur of door het mobiel inloggen op de centrale computer (belparkeren).

 • 3.

  Bij het parkeren op een parkeerplaats bij een parkeerautomaat dient de parkeerautomaat in werking te worden gesteld die behoort bij de parkeerplaats waarop wordt geparkeerd.

 • 4.

  Het in werking stellen van een parkeerautomaat geschiedt door middel van de op de parkeerapparatuur aangegeven betaalwijzen.

 • 5.

  Op alle plaatsen waar gebruik wordt gemaakt van een parkeerautomaat die na betaling een parkeerkaartje afgeeft, dient het parkeerkaartje met de tijdsaanduiding naar boven op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst.

 • 6.

  Het door de parkeerautomaat verstrekte parkeerkaartje is uitsluitend geldig voor de locatie die op het parkeerkaartje, op de parkeerautomaat en op het informatiebord, dat op de parkeerautomaat is bevestigd, is vermeld.

 • 7.

  In de situaties waarbij het niet mogelijk is een parkeerkaartje bij een parkeerautomaat te kopen in verband met een defect of een storing van de automaat dient een kaartje gekocht te worden bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat. Het bij de dichtstbijzijnde parkeerautomaat gekochte kaartje is dan geldig voor de locatie die betrekking heeft op de defecte parkeerautomaat.

 • 8.

  In afwijking van het genoemde in lid 1 en 2 mag een houder van een geldige Gehandicapten Parkeerkaart (GPK) maximaal 3 uur gratis parkeren op alle betaalde parkeerplaatsen op de openbare weg. Het gebruik van een parkeerschijf is hierbij verplicht. Deze uitzondering geldt niet in parkeergarages.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt inwerking op 1 juli 2020.

 • 2.

  Indien dit besluit niet voor of op 1 juli 2020 gepubliceerd is, treedt dit besluit in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt en werkt terug tot 1 juli 2020.

 • 3.

  Op de datum van de inwerkingtreding wordt het ‘Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelastingen 2019’ ingetrokken.

 • 4.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsbesluit Verordening Parkeerbelastingen Purmerend 2020’.

 

Purmerend, 30 juni 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,

G. Blom

de burgemeester,

D. Bijl