Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2020, 169420Beschikkingen | afhandelingGemeente Amstelveen - omgevingsvergunning ambtshalve ingetrokken - Strandvliet 31 in Amstelveen

Zaaknummer Z20-017681

Gemeente Amstelveen heeft op 12 mei 2020 besloten de omgevingsvergunning voorhet wijzigen van de voorgevel en een kleine uitbreiding van de entree ambtshalve in te trekken. De locatie is Strandvliet 31 in Amstelveen.

Inzage

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 in Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op amstelveen.nl/baliebouwen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt indienen leest u op amstelveen.nl/bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 16 juni 2020 en bedraagt 6 weken.