Gemeenteblad van Pijnacker-Nootdorp

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpGemeenteblad 2020, 169277Beschikkingen | afhandelingAanvraag Activiteitenbesluit milieubeheer, Nieuwkoopseweg 13 te Nootdorp

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van Pijnacker-Nootdorp bekend dat op 19 juni 2020 een verzoek is ontvangen tot het stellen van maatwerk voor het lozen van brijnwater, afkomstig van een osmose-installatie in de bodem. De locatie betreft Nieuwkoopseweg 13, 2631 PP te Nootdorp (zaaknummer 00585153).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.